Cestuj s námi a objevuj nová místa každý den

Papua Nová Guinea

Papua-Nová Guinea je konstituční monarchie, která se rozkládá na území o rozloze
462 840 km². K roku 2011 se uvádí, že v zemi žilo 7 059 653 obyvatel. Tento stát se nachází ve východní polovině Nové Guineje, druhého největšího ostrova světa. Dominantním náboženstvím je křesťanství.

Papua-Nová Guinea zahrnuje též množství malých ostrovů, např. Bismarckovo souostroví
a severní část Šalamounových ostrovů. Papua-Nová Guinea je zemí hor, divokých řek
a neprostupných lesů. Travnaté nížiny a močály jsou domovem krokodýlů a želv. Na ostrově žijí též velcí motýli, nelétaví ptáci a vačnatci. Nejvyšší horou ostrova je Mount Wilhelm o výšce
4 509 metrů nad mořem.

Značná část obyvatelstva žije na venkově, často v zapadlých údolích, kam se nedá dojet po silnici. Díky přírodním bariérám došlo k izolaci jednotlivých populací, což zapříčinilo vznik více než 700 jazyků. V posledních desetiletích byla vybudována síť startovacích drah, díky nímž se dá snáze dostat do horských měst a vesnic

Na venkově je i dnes velmi silně zakořeněný tradiční způsob života, kdy jednotlivá společenství lidí pěstují potraviny pro svou potřebu a loví zvěř. Život v moderních městech a plantážích je podobný jako kdekoliv jinde na světě. Negramotnost obyvatelstva dosahuje 35%.

Osídlení Papuy-Nové Guiney sahá nejméně 30 000 let do minulosti. První obyvatelé byli patrně asijského původu. Během 16. století na ostrov připluli cestovatelé z Evropy. Během 19. století se
v zemi usadili evropští obchodníci a misionáři

Do roku 1920 různé části Papuy-Nové Guiney ovládalo Německo a Velká Británie. Po té se moci nad touto zemí ujala Austrálie. Nezávislost získala Papua-Nová Guinea roku 1975.

Úrodná půda umožňuje provozovat plantáže kokosových ořechů, kávy, čaje, palmového oleje a kaučuku. Více jak 80% obyvatelstva se živí zemědělstvím. Mezi hlavní vývozní položky patří zlato, káva, měď, dřevo, kakao a výrobky z kopry.

Země se vyznačuje vysokou mírou kriminality, včetně hlavního města Port Moresby, v němž dochází k vysokému počtu vražd, loupeží a znásilnění. Port Moresby je jedno
z nejnebezpečnějších míst pro život. Zločiny páchají rozličné gangy. Pro vstup do nejznámějšího gangu Raskol je nutno znásilnit aspoň jednu ženu. K dalším formám kriminality patří ozbrojené soupeření místních kmenů a gangů, mrzačení, domácí a sexuální násilí páchané na ženách a dětech.

U některých domorodých kmenů se podle některých zdrojů stále může objevovat praktikování rituálního kanibalismu. Dalším problémem je rozšířená víra obyvatelstva v čarodějnictví
a černou magii, která v určitých případech vyúsťuje až k svépomocnému vyslýchání, brutálnímu mučení a případné popravě (upálení nebo stětí) údajné čarodějnice.

Pro cestu na Papuu-Novou Guineu je třeba cestovní pas platný minimálně šest měsíců od vstupu do země s vyznačeným vízem. Vyplňuje se příletová/odletová karta.

Hlavní město: Port Moresby
Úřední jazyk: angličtina
Při příletu do země potřebujete: cestovní pas
Měna: papuánská kina

Nejnovější články