Cestuj s námi a objevuj nová místa každý den

Surinam

Surinam se rozkládá na ploše 163 270 km². K roku 2013 se uvádí, že v zemi žilo 566 846 obyvatel. Mezi hlavní náboženství patří křesťanství, islám a hinduismus

Vnitrozemí Surinamu je tvořeno deštnými pralesy. Mezi největší říční toky patří např. Marowijne, Copppename a Surinam. Značnou plochu zaujímá jezero Van Blommenstein. Nejvyšší hora země se nazývá Juliana Top (1 230  metrů nad mořem).

 

Asi 3 tisíce let před naším letopočtem obýval oblast dnešního Surinamu indiánský kmen Surinů, kteří tuto oblast nazývali Suliname či Surina, od čehož je odvozen název země. Před příchodem Evropanů zde žilo domorodé obyvatelstvo (Aravakové, Karibové a Warraůmové).

Počátkem 17. století do oblasti pronikli Holanďané, kteří si tyto indiánské kmeny podrobili
a zotročili. Holanďané v oblasti založili třtinové a bavlníkové plantáže, kam si přivezli africké otroky. V roce 1863 zrušilo Nizozemsko otroctví, v důsledku čehož do země přicházeli dělníci původem z Indie a Indonésie, aby se tu usadili a pracovali na zdejších plantážích. Nizozemci pro tuto ovládanou oblast užívali název Holandská Guyana.

Holandská nadvláda trvala do roku 1975, kdy byla vyhlášena nezávislost. Po vyhlášení nezávislosti ale propukly etnické nepokoje, které trvalydo roku 1990. Od té doby ale došlo
k uklidnění situace. Dnes země funguje na plně demokratických základech a snižuje postupně svoji závislost na Nizozemsku.

Současný Surinam obývá pestrá směsice národů z různých koutů světa. Převažují Asiaté
a kreolové (africko-indiánští míšenci). Ostatní obyvatelstvo je evropského původu. Holandština je sice úředním jazykem země, ale více se používá kombinace afrických jazyků, holandštiny a angličtiny, zvaná sranan tongo.

Většina obyvatelstva žije na horkém, vlhkém pásu pobřeží, kde pěstují rýži, cukr, kakao a banány. Mezi exportní položky patří oxid hlinitý, bauxit, hliník, garnáti, rýže, banány, dřevo

Turista z ČR musí mít cestovní pas platný alespoň ještě 6 měsíců od data prvního vstupu do Surinamské republiky a musí uhradit vstupní poplatek  (Entry-Fee). Další potřebné informace naleznete na ministerstva zahraničních věcí.

Hlavní město: Paramaribo
Úřední jazyk: Nizozemština
Při cestování do země potřebuji: platný cestovní pas
Měna: surinamský dolar

Nejnovější články