Cestuj s námi a objevuj nová místa každý den

Evropa

Evropský kontinent se rozkládá na severní polokouli. Po Austrálii jde o druhý nejmenší světadíl světa a zároveň nejvíce zalidněný. Počet obyvatel činí 742,5 milionu obyvatel. V Evropě existuje 46 států. 27 zemí patří k členům EU. Na severu je kontinent ohraničen Severním ledovým oceánem. Jih Evropy omývá Středozemní a Černé moře. Na východních hranicích kontinentu se rozkládá pohoří Ural, které odděluje Evropu od Asie. Na západě se Evropa dotýká vln Atlantského oceánu. Nejvyšší horou Evropy je Mont Blanc (4 808 m.nm.), která se nachází v pohoří Alpy na franouzsko-italském pomezí. Nejdelším evropským tokem je řeka Volha (3 534 km).

K reprezentantům evropské fauny patří např. sob, vlk, medvěd hnědý, rosomák, zajíc, ježek, liška, kamzík, včela medonosná, atd.

Mezi zástupce flóry evropského kontinentu patří např. borovice lesní, buk lesní, bříza bělokorá, plesnivec alpský, pinie (borovice), kaštan jedlý, atd. Zbytky původní přírody jsou přísně chráněny ve formě národních parků (např. Bělověžský národní park v Bělorusku) a přírodních rezervací.

Milovníci přírodních krás mohou vybírat z pestré nabídky možností. Monumentální alpské vrcholky, ledovcem vymodelované norské fjordy, Plitvická jezera v Chorvatsku, či malebné údolí řeky Loiry, patří k nejnavštěvovanějším přírodním lokalitám.

Athénský Parthenón (chrám panen), římské Koloseum, chrám Notre-Damme, Sagrada Família
v Barceloně, Eiffelova věž či Big Ben v Londýně, to je jen malý výčet kulturních památek, které jsou cílem turistů z celého světa.

Evropské země uplatňují v převážné většině demokratické principy fungování. Poslední autokratické režimy najdeme ve východní Evropě. Nejrozšířenější formou státního zřízení je tzv. republika. Monarchie jsou od počátku 20. století na ústupu. K nejvýznamnějším monarchiím
v celosvětovém měřítku řadíme Velkou Británii.

27 evropských států je členem EU, což je politická a ekonomická unie vytvořená v polovině 20. století za účelem integrace a mezinárodní spolupráce jednotlivých zemí. Členství v EU umožňuje volný pohyb osob, zboží a kapitálu. 20 zemí EU patří mezi členy eurozóny a jako měnu užívá Euro.

O kterém státu byste si rádi přečetli?

Seznam států Evropy

Poznámka: V Evropě existuje 46 států. Kosovo je částečně uznaným státem. Arménie, Ázerbajdžán, Gruzie leží na pomezí Evropy a Asie. Kypr leží ve východním Středomoří. Při započítání těchto zemí, se dostaneme na číslo 51 evropských států.

Nejnovější články