Cestuj s námi a objevuj nová místa každý den

Dánsko

Dánsko se rozkládá na Jutském poloostrově a téměř pěti stech ostrovech. Jutský poloostrov se rozkládá severně od Německa a odděluje bouřlivé vody Severního a Baltského moře. Největší ostrov se nazývá Sjælland. K Dánskému území patří dvě vzdálené, autonomní provincieGrónsko a Faerské ostrovy, které leží mezi Skotskem a Islandem.

Dánsko je konstituční monarchie, která se rozkládá na ploše 43 094 km². K roku 2021 se uvádí, že v zemi žilo 5 840 045 obyvatel. Dominantním náboženstvím je křesťanství.

Dánsko je obklopeno mořem. Mírné podnebí se silnými větry umožňuje provoz větrných elektráren. Je to rovinatá, nízko položená, zelená země. Nejvyšší vrchol země se jmenuje Møllehøj, který dosahuje výšky 170,86 m. n. mořem. Divoké přírody je pomálu. Značnou část rozlohy země, zaujímá úrodná zemědělská půda.

První stopy lidského osídlení Jutského poloostrova sahají do doby před 100 000 lety. Kolem roku 8000 př. n. l. začal led postupně tát, začaly tu růst nízké rostliny a potulná stáda sobů je přicházela spásat.

Živočichy brzy následovali kočovní lovci. Kolem roku 800 našeho letopočtu započala éra Vikingů, kteří podnikali nájezdy na pobřeží Evropy a Británie. V roce 1016 ovládli Vikingové Anglii a poté rozšířili svou říši do severního Německa.

V roce 1397 vytvořilo Dánsko unii se Švédskem a Norskem, ale během následujících století došlo mezi těmito skandinávskými zeměmi k několika konfliktům a Dánsko ztratilo značnou část svého území. Současné hranice Dánska byli stanoveny v roce 1920.

V současnosti je Dánsko prosperující zemí s vysokou životní úrovní. Systém sociální péče zajišťuje bezplatnou zdravotní péči, vzdělání, důchody a další výhody. Zhruba 85% obyvatelstva žije ve městech. Značná část dánského obyvatelstva našla uplatnění ve službách

Na venkově pracuje většina lidí v zemědělství. V Dánsku převažují soukromé farmy, ačkoliv někteří farmáři založili družstevní mlékárny a jatka, ve kterých se na vlastnictví, práci a zisku podílí skupiny lidí. Ve světě jsou dánské zemědělské metody velice uznávané pro svou účinnost.

Na zemědělské půdě se intenzivně hospodaří, aby se dosáhlo co nejvyššího výnosu z půdy. Dánské zemědělské produkty, jako máslo, sýry a slanina, se vyvážejí do zemí EU.

Hlavní město: Kodaň
Úřední jazyk: dánština
Měna: euro
Součást EU: Ano
Při příletu do země potřebuji: občanský průkaz, platný cestovní pas

Rybářský průmysl je zaměřený na lov ryb (makrely, sledě a tresky).

V Severním moři jsou bohatá ložiska ropy a zemního plynu, které jsou předmětem těžby. Jutský poloostrov nenabízí mnoho nerostného bohatství.

Dánové vyvinuli větrné turbíny pro využití větrné energie na výrobu elektřiny. Těmito turbínami, se osazují větrné elektrárny, kterých je v Dánsku nespočet. Větrné turbíny jsou též předmětem vývozu spolu s tradičními výrobky dánských řemesel, jako např. nábytek, výrobky ze skla a stříbra. Dánské zboží je charakteristické špičkovou kvalitou a vysokou úrovní designu.

Mezi hlavní vývozní položky patří maso, ryby, mléčné výrobky, elektrotechnika, stroje, dopravní prostředky.

Dánsko je součástí Evropské unie a Schengenského prostoru.

Které téma vás zajímá?

Nejnovější články