Cestuj s námi a objevuj nová místa každý den

Kypr

Kypr je ostrovní země, která leží ve východním Středomoří. Rozloha země činní 9 251 km². Odhaduje se, že k roku 2020 žilo na Kypru 1 266 676 obyvatel. Dominantním náboženstvím je křesťanství. Jedná se o prezidentskou republiku. Nejvyšší horou je Olympos (1 952 m n. mořem).

 

Kypr hraje důležitou roli v historii Středozemního moře už od starověku. V nadvládě nad ostrovem se vystřídali Řekové, Římané, Byzantinci, Benátčané, Francouzi a Britové. Británie ovládala ostrov od roku 1878 do roku 1960, kdy Kypr dosáhl nezávislosti.

 

V roce 1974 proběhla invaze turecké armády na severní Kypr. V důsledku turecké invaze bylo donuceno 200 000 řeckých Kypřanů uprchnout do jižní části ostrova, kde žijí dodnes. Ostrov zůstal rozdělen, ačkoliv nezávislost severní části Kypru, tzv. Severokyperskou tureckou republiku, uznává jen Turecko.

 

Hlavním zdrojem příjmů je turistický ruch. Kypr je pro turisty velmi atraktivní destinací. Na ostrově najdeme písečné pláže, divokou přírodu, historické památky či hrady na vrcholcích kopců.

 

Ačkoliv v současnosti mnoho obyvatel Kypru nachází pracovní uplatnění ve městech, zemědělství zůstává důležitou složkou hospodářství. Na širých rovinách mezi dvěma horskými pásmy se pěstuje vinná réva, olivy, brambory a citrusy. Rozvíjí se též průmysl, a to především na jihu. Mezi hlavní vývozní položky patří oděvy, obuv, víno, brambory, citrusy.

Hlavní město: Nikósie (Lefkosía)
Úřední jazyk: řečtina, turečtina
Měna: euro
Součást EU: Ano
Při příletu do země potřebuji: Občanský průkaz, případně platný cestovní pas.

Občané ČR můžou vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních omezení, a to na základě platného cestovního pasu nebo průkazu totožnosti. V okupované části Kypru můžou čeští občané pobývat maximálně 90 dnů.

Které téma vás zajímá?

Nejnovější články