Cestuj s námi a objevuj nová místa každý den

Malta

Souostroví Malta se rozkládá mezi Sicílií a severní Afrikou. Celková rozloha státu je 316 km2. Počet obyvatel činní 453 000. Státním zřízením je to republika.

Maltské souostroví leží na frekventovaných námořních trasách centrálního Středomoří a má mnoho chráněných přístavů. Z těchto důvodů byla Malta v minulosti velmi přitažlivým cílem. Vystřídali se tu Féničané, Římané, Byzantinci, Arabové, Normané či Španělé. V roce 1814 se stala Malta britskou kolonií. Během druhé světové války se kvůli přítomnosti britské námořní základny stala terčem silného bombardování ze strany letectva nacistického Německa
a fašistické Itálie (3000 náletů). Nezávislosti dosáhla Malta roku 1964. Do EU vstoupila Malta v roce 2004.

Výsledkem bohaté minulosti je unikátní etnický a kulturní koktejl. Obyvatelé jsou arabského, italského či anglického původu.

Hospodářství Malty je ovlivněno nedostatkem zdrojů. Chybí řeky a půda je neúrodná. Lesní porost byl vykácen už ve starověku. Potraviny se musí z velké části dovážet ze zahraničí. Na terasovitých polích pěstují zemědělci obilí, zeleninu a teplomilné ovoce, např. vinnou révu
a fíky.

Většina obyvatelstva pracuje v docích, v loďařském či stavebním průmyslu. Stále důležitější úlohu zastává v hospodářství země cestovní ruch. Maltu navštíví přes milion turistů za rok. Turistika se podílí na HDP zhruba 35%. Předmětem exportu jsou stroje, oděvy, textil, dopravní prostředky, lodě, nápoje a tabák.

Hlavní město: Valetta
Úřední jazyk: maltština, angličtina
Měna: Euro
Součást Evropské Unie: ANO
Při příletu do země potřebuji:
Platný cestovní pas (občanský průkaz)

Které téma vás zajímá?

Nejnovější články