Cestuj s námi a objevuj nová místa každý den

Vatikán

Vatikán je nejmenší nezávislý stát světa. Jeho rozloha činní 0,49 km2. Obklopený je ze všech stran Římem. Obyvatelstvo tvoří zejména církevní hodnostáři a lidé, kteří jsou zaměstnáni
v papežském paláci, vatikánských muzeích a knihovně (v roce 2019 činil počet obyvatel celkem 453 osob). Vatikán je ústředním centrem římskokatolické církve, v jejímž čele stojí papež. Papež je volen sborem kardinálů, ale nemůže být odvolán. Papež končí ve funkci pouze z důvodu abdikace či úmrtí. Vatikán řídí rada jmenovaná papežem. Tento státní útvar je jedinou teokracií a volenou monarchií v Evropě. O bezpečnost papeže se stará Švýcarská garda, jejichž rekruti musí být římskokatolického vyznání a nesezdaní.

Vatikán je nástupcem papežského státu, který kdysi ovládal rozsáhlé oblasti Itálie. Nezávislost Vatikánu v rámci moderní Itálie byla schválena v roce 1929, na základě tzv. Lateránských smluv.

Jméno pahorku Vaticanus Mons, který dal Vatikánu jméno, má kořeny ve starolatinském slově Vates (věštec). Doslova to znamená Pahorek věštců. Název odkazuje na dobu starověkého Říma, kdy na něm stávala pohanská věštírna. Bažinatá část pod pahorkem se nazývala Vatikánská pole (latinsky Campus Vaticanus či Ager Vaticanus). Oba názvy místa zmiňoval v 1. století před naším letopočtem význačný řečník Marcus Tullius Cicero.

Vatikán je jediným státním útvarem na světě, který je zapsán na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Podle Haagské úmluvy z roku 1954 je území Vatikánu chráněno jako zvláště významná kulturní památka v případě válečného konfliktu.

Vatikán je vskutku boží místo. Ročně jím projde za účelem turistiky či kvůli náboženským důvodům, miliony návštěvníků. Sixtinská kaple postavená v letech 1477 až 1483 na objednávku papeže Sixta IV. a zasvěcená nanebevzetí panny Marie, člověka doslova uchvátí. Fresky, kterými je interiér kaple pokryt, tvořili nejlepší renesanční umělci své doby. Strop Sixtinské kaple, je pokryt devíti biblickými výjevy z dílny Michelangela Buonarrotiho.

Bazilika svatého Petra je jeden z největších kostelů na světě. Do chrámu návštěvníci přichází přes 250 metrů dlouhé Svatopetrské náměstí. Do samotné baziliky se vejde až 60 000 lidí.
V interiéru je na 30 oltářů.

Vatikánská knihovna opatruje největší sbírku rukopisů na světě (přes 80 000) a kolem 1 600 000 tištěných knih.

Na
své si přijdou i milovníci zeleně. Vatikánské zahrady, vytvářené během období renesance a baroka, zaujímají plochu o velikosti 23 hektarů

Hlavní město: Vatikán
Úřední jazyk: Není oficiálně stanoven, ale užívá se latina, italština, francouzština
Součást Evropské Unie: NE
Měna: Euro
Při příletu do země potřebuji:
Občanský průkaz (cestovní pas)

Nejnovější články