Cestuj s námi a objevuj nová místa každý den

Kuba

Kuba se rozkládá na největším ostrově v Karibském moři a na dalších více než 1 500 ostrůvcích. Celková plocha území státu je 109 886 km². K roku 2020 žilo v zemi 11 329 149 obyvatel. Nejvyšší horou je Pico Turquino (1974 m n. m.). 

Obyvatelstvo vyznává zejména katolickou formu křesťanství, ale na ostrově žijí i ateisté, judaisté, či vyznavači afrických náboženství. Kuba je socialistická republika, kde vedoucí úlohu zastává komunistická strana. Problematika dodržování lidských práv je terčem mezinárodní kritiky. Nedodržování lidských práv v zemi, je příčinou pokusů některých obyvatel o emigraci do USA.

Typickým rysem povahy kubánského obyvatelstva je láska ke sportu, tanci a hudbě.  Populární tance mambo, rumba a ča-ča, mají svůj původ právě na Kubě.

Kubánci jsou převážně potomky španělských osadníků a afrických otroků. V roce 1492 Kryštof Kolumbus prohlásil Kubu za majetek Španělska. Pod vládou Španělska zůstala Kuba až do roku 1898. Po letech nepokojů se v roce 1933 chopil moci Fulgencio Batista, který zemi vládl pevnou rukou po po celá 40. a 50. léta. V roce 1959 byl Batista svržen v důsledku komunistické revoluce pod vedením Fidela Castra. 

Vláda Fidela Castra spoléhala na pomoc SSSR až do roku 1991. Po rozpadu Sovětského svazu se chudoba Kuby značně prohloubila, ale v posledních letech je snaha navazovat obchodní vztahy
se zeměmi Evropy a Asie. K hlavním vývozním položkám patří cukr, nerosty, ovoce, ryby, káva
a kubánské doutníky.

Hlavní město: Havana
Úřední jazyk: španělština
Měna: kubánské peso
Při příletu do země potřebuji:
platný cestovní pas (doba platnosti minimálně 6 měsíců od vstupu na území), turistickou kartu či vízum, a vyplněný celní, zdravotní a migrační online formulář na webu www.dviajeros.mitrans.gob.cu.

Které téma vás zajímá?

Nejnovější články